Nieuws uit de praktijk – Huisartspraktijk Hundscheid – ROGGEL
Huisartspraktijk Hundscheid
Kerkstraat 18 6088 EG
ROGGEL

Nieuws uit de praktijk

Dr. Hundscheid afgestudeerd! 

Kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten
Vrijdag 11 november 2022 zijn 13 kaderhuisartsen Hart- en Vaatziekten afgestudeerd aan de Universiteit van Maastricht! De huisartsen kregen het specialistische diploma uitgereikt in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond.
Het diploma volgt na een 20 maanden durende opleiding aan de universiteit. Daarmee is de kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten nog meer gespecialiseerd en kan hij/zij in een vroeg stadium patiënten helpen of doorverwijzen en andere huisartsen helpen met advies en bijscholing.
Wat is een kaderhuisarts hart- en vaatziekten (HVZ)?
Een kaderhuisarts HVZ is een specialist die ook huisarts is.
Hij/zij kan hiermee de eigen patiënten beter helpen. Ook helpt hij/zij andere huisartsen en zorginstellingen met specialistische kennis. Dat kan in de regio zijn, maar ook landelijk.
Hoeveel kaderhuisartsen HVZ zijn er in Nederland?
Volgens de website van het CHBB, het college voor huisartsen met bijzondere bekwaamheden, zijn er 62 kaderhuisartsen HVZ geregistreerd. Nu dus nog 13 erbij!
Waarom is een kaderhuisarts belangrijk?
Een kaderhuisarts helpt mee om de kwaliteit van de huisartsenzorg goed te houden en te verbeteren. Dat is belangrijk omdat huisartsen vaak de eerste persoon zijn waar mensen met hun gezondheidsvragen en klachten naar toe gaan.
Het is belangrijk dat de kaderhuisarts bekendheid geniet bij collega huisartsen om op verzoek laagdrempelig advies en nascholing te kunnen geven. Het delen van kennis en hulp aan elkaar houdt de eerstelijnszorg mogelijk en boeiend en het geheel aan zorg betaalbaar.
In 2020 waren er 233.808 ziekenhuisopnamen vanwege hart- en vaatziekten; Hieronder valt een hartaanval, beroerte, hartfalen en boezemfibrilleren. In Nederland zijn hart- en vaatziekten de tweede doodsoorzaak. Er sterven elke dag gemiddeld 50 mannen en 50 vrouwen aan hart- en vaatziekten. (Cijfers Hartstichting)
Door vroege herkenning van risicofactoren en goede behandeling door leefstijladvies en soms met medicijnen, kunnen we ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten verminderen.
V.l.n.r. Art Smits, Marjolein Hermanides, Sharif Khatibi, Martijn Ruigewaard, Robert Willemsen (coördinator), Jaap-Jan Rijn, Marieke van den Ham, Diane van der Kubbe, Suzanne Hundscheid, Anne To Boddeüs, Sabine Käyser, Karen Konings (coördinator), Marije Veerman, Saskia van Gestel, Margot Vanaeken.

 

 

 

 

 

Even voorstellen: Linn Timmermans, co-assistente

Ik ben Linn Timmermans en ik ben op maandag 14 november begonnen met met coschap huisartsengeneeskunde in deze praktijk. Ik studeer al 5,5 jaar met heel veel plezier geneeskunde aan de Universiteit Maastricht.
In mijn vrije tijd volleybal ik bij Bach SV EII en houd ik van gezelligheid met mijn vrienden en familie.
Wellicht tot ziens in de praktijk!